teisipäev, 24. september 2019

LASTEVANEMATE KOOSOLEK

Pildiotsingu lastevanemate koosolek lasteaias tulemus
OLETE OODATUD
PESAMUNA RÜHMA KOOSOLEKULE

NELJAPÄEVAL 26.SEPTEMBRIL
KELL 16.30  LASTESÕIME SAALIS
Sel päeval lastesõimes olevad lapsed mängivad koosoleku ajal naaberrühmas või lähevad koos teise pereliikmega koju.

Loodame aktiivset osavõttu!

laupäev, 14. september 2019

PROJEKT - TERVIS TOIDUST...


Oluline on varakults harjuda sööma tervislikult.

Õppeaasta jooksul tegeleme usinalt tervislike toiduharjumuste kujundamisega läbi õppe- ja kasvatustöö, igapäevatoimingute ja teemapäevade.


Tervisliku toitumise teemapäevad lastesõimes – on põnev vaheldus tavapärases õppetegevuses.  

Vastavalt teemale mängitakse, uuritakse, õpitakse tervislikult toituma ja omandatakse kasulikud harjumused mänguliste tegevuste ning toiduga vahetu kontakti saamise kaudu. 

Rõhku paneme ise toidu valmistamisele, kasvatamisele ja maitsmisele. Igakuiselt toimub 1-2 kokandustegevust rühmades. 

Kaasame ka vanemaid, et luua mitmekesisemaid võimalusi toitumisharjumuste kujundamisel, teemapäevade õnnestumisel.Eesmärk:

 
Rikastada laste, vanemate, töötajate teadmisi tervislikust toitumisest, tervislike 

toitumisharjumuste vajalikkusest.


* Lastele: erinevad teemapäevad, üritused, igapäeva ja õppetegevused.

* Peredele: ühised üritused, teemapäevadel osalemine/kaasaaitamine.
Aktiivset kaasaelamist ja osalemist meie tervisliku toitumise projektis